Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 

 
 

H εταιρία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό τίτλο «DIDACTIC TECHNOLOGY» έχει ως κύρια δραστηριότητα τη μελέτη και κατασκευή εκπαιδευτικού τεχνολογικού εξοπλισμού, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται από τους σπουδαστές για την πρακτική τους άσκηση στα εργαστήρια των σχολών. Οι κατασκευές των προϊόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας και Ποιότητας και συνοδεύονται με βιβλία (σπουδαστή - καθηγητή) για την εκτέλεση των ασκήσεων σύμφωνα με τις προσταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής (ανάλυση λειτουργίας, φύλλο πράξης, test κλπ).
Στους πελάτες της εταιρίας περιλαμβάνονται ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Πολυτεχνεία) καθώς επίσης Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., κλπ. Για την πληρότητα του εργαστηριακού εκπαιδευτικού εξοπλισμού, η εταιρία εισάγει εκπαιδευτικά συστήματα ξένων οίκων τα οποία εγκαθιστά και υποστηρίζει. Για την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της η εταιρία απασχολεί μόνιμο και έκτακτο τεχνικό προσωπικό. Υπεύθυνοι στο τμήμα παραγωγής και SERVICE είναι μόνιμοι υπάλληλοι τεχνικών ειδικοτήτων με γνώσεις πληροφορικής και αγγλικής γλώσσας, πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ.
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ απασχολεί περιοδικά σπουδαστές για πρακτική άσκηση από Τ.Ε.Ι., Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Ε.Κ. κλπ. και έκτακτους συνεργάτες όταν αυτό απαιτείται.

Μια ενδεικτική σειρά κατασκευών της εταιρίας για την εκπαίδευση η οποία βρίσκεται σε συνεχή παραγωγή είναι η παρακάτω:
 • Εργαστηριακοί πάγκοι με μονάδες τροφοδοσίας
 • Πινακίδες ασκήσεων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμού
 • Εκπαιδευτικά συστήματα αυτοματισμών με PID και PLC
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις Ψύξης, κλιματισμού
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις κινητήρων
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις εκπομπής - λήψης ( ΑΜ - FM )
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις TV, VIDEO, CD
 • Συσκευές για την εκπαίδευση (Τροφοδοτικά, κατασκευές σε ΚΙΤ κλπ)

  Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Ύδρας 7 (κάθετος στην οδό Κυψέλης), όπου υπάρχει έκθεση των προϊόντων αλλά διαθέτει και άλλους χώρους στην ευρύτερη περιοχή για την κάλυψη των αναγκών της.
 •  
   
   

  Didactic Technology 2010 ©