Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική -> Συστήματα ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής με Η/Υ


ΕΒ-2000 | Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ

Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για εργαστηριακή εκπαίδευση σε ένα μεγάλο μέρος θεματικών ενοτήτων για τη κατανόηση βασικών αρχών λειτουργίας βιομηχανικών ημιαγωγών, μικροεπεξεργαστών, μικροελεγκτών και κινητήρων. Περιλαμβάνει Η/Υ, κάρτες πειραμάτων και αντίστοιχο software και βάση-πλαίσιο με τροφοδοτικά και βύσματα για την ενσωμάτωση των καρτών, με δυνατότητα επέκτασης και για άλλες πρόσθετες μονάδες. Ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα έχει: Ι. Μονάδα ελέγχου μικροϋπολογιστή (Μicrocomputer Control Unit) με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τον υπολογιστή του εκπαιδευόμενου ή και του εκπαιδευτή (μέσω του κατάλληλου λογισμικού CML – Class Management Software, για την ενεργοποίηση της επέμβασης στον σταθμό εργασίας του και για τον εφοδιασμό του με δεδομένα σχετικά με την εργασία του). Επίσης η μονάδα περιλαμβάνει κυκλωματική διάταξη για την εισαγωγή σφαλμάτων στις κάρτες των ασκήσεων και κατάλληλα βύσματα για τοποθέτηση των καρτών για την αξιόπιστη σύνδεση και αποσύνδεση τους καθώς και κατάλληλους συνδέσμους για την τροφοδοσία και το δίκτυο. ΙΙ. Κάρτες πειραμάτων σε τυπωμένο κύκλωμα, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδέσμους μέσω των οποίων τροφοδοτούνται με τάση αυτόματα μόλις εισαχθούν στη βάση-πλαίσιο και έχουν τυπωμένα τα απαραίτητα κυκλωματικά διαγράμματα στην πάνω πλευρά. Τα εξαρτήματα είναι μόνιμα συνδεδεμένα και στερεωμένα στη κάθε βάση-πλαίσιο. Στις κάρτες υπάρχουν υποδοχές βυσμάτων διαμέτρου 2mm για συνδεσμολογία και μετρήσεις. To software που συνοδεύει την κάθε κάρτα έχει αντίστοιχη θεματολογία και πειράματα με τις απαιτούμενες διαδικασίες μετρήσεις και ελέγχους. Παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής βλαβών στα κυκλώματα των καρτών με σκοπό την διάγνωση και την αποκατάσταση.

Download: ΕΒ-2000 | Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©