Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Πνευματικά - Υδραυλικά -> Διατάξεις υδραυλικών - ηλεκτρουδραυλικών


HYDRAULICS | Εκπαιδευτική διάταξη υδραυλικών συστημάτων

Περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα : - Διάταξη παροχής και ρύθμισης υγρού υπό πίεση (6 έως 8 bar max) - Διάφορες βαλβίδες και κυλίνδρους - Μετρητικά πίεσης και ροής - Υδραυλικό υγρό - Κατάλληλους σωλήνες, προσαρμογείς και συνδέσμους

Download: HYDRAULICS | Εκπαιδευτική διάταξη υδραυλικών συστημάτων Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©