Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Τηλεπικοινωνίες -> Πομποί - Δέκτες AM-FM


RAD AM300Α | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΜΠΟΥ - ΔΕΚΤΗ ΑΜ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το εκπαιδευτικό σύστημα RAD AM-300Α της εταιρίας μας αποτελεί ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα για τα εργαστήρια ραδιοφωνίας στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών στην εκπομπή και λήψη σημάτων ΑΜ.

Download: RAD AM300Α | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΜΠΟΥ - ΔΕΚΤΗ ΑΜ Τεχνικό φυλλάδιο    
SIP358C | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟΥ FM-STEREO

Aναλυτικά με το εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα: - Εισαγωγή στην διαμόρφωση FM - Βαθμίδες πομπού FM - Βαθμίδα ραδιοσυχνοτήτων (RF) - Δείκτης διαμόρφωσης - Πολλαπλασιαστές RF - Απόκλιση συχνότητας - Σύστημα AFC με τεχνική παλμών - Σύστημα AFC με κλείδωμα συχνότητας - Σύστημα AFC με ψηφιακό κλείδωμα φάσης (PLL) - Ταλαντωτές κρυστάλλου - Γεννήτρια ημιτονικών σημάτων - Δημιουργία στερεοφωνικών σημάτων - Πρόσθεση και αφαίρεση ακουστικών σημάτων - Τμήμα κωδικοποίησης στον πομπό - Διάγνωση και επισκευή βλαβών

Download: SIP358C | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟΥ FM-STEREO Τεχνικό φυλλάδιο    
SIP355C | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟΥ FM

Aναλυτικά με το εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα: - Κρυσταλλικοί ελεγχόμενοι ταλαντωτές - Συντονισμός Varactor - Διαμόρφωση FM - Βαθμίδες πομπού FM - Βαθμίδα ραδιοσυχνοτήτων (RF) - Μετρήσεις συχνότητας, απαριθμητές - Μετρήσεις απόκλισης συχνότητας - Ταλαντωτές αναφοράς - Διαμόρφωση ακουστικών σημάτων

Download: SIP355C | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟΥ FM Τεχνικό φυλλάδιο    
SIP328DC | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FΜ STEREO

Aναλυτικά με το εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα: - Βασικές αρχές διαμόρφωσης συχνότητας - Δέκτης FM - Προσαρμογή κεραίας - Ολοκληρωμένα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στους δέκτες FM σύγχρονης τεχνολογίας - Βαθμίδες ενδιάμεσου συχνοτήτων, AFC - Διαδικασίες ευθυγράμμισης και ρύθμισης του δέκτη - Αποδιαμορφωτής Stereo - Ισοστάθμιση καναλιών - Ενδείκτες λήψης stereo - Ενδείκτες ισχύος σήματος - Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας - Ελεγχος επιλογής, πιστότητας, ευαισθησίας δέκτη - Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών

Download: SIP328DC | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FΜ STEREO Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©