Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Ήπιες μορφές ενέργειας -> Διατάξεις Αιολικής Ενέργειας


EOLEN 61 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια εποπτική διάταξη που προσομοιώνει την διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τον αέρα 1. Διάταξη παραγωγής αέρα 2. Ανεμογεννήτρια 3. Μετρητικά όργανα 4. Συσσωρευτή ηλεκτρικής ενέργειας 5. Ωμικά φορτία

Download: EOLEN 61 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό φυλλάδιο    
WIND ENERGY | Εκπαιδευτική διάταξη αιολικής ενέργειας

Τα θεματικά περιεχόμενα που καλύπτονται είναι: - Γενικές αρχές, έργο, ισχύς, ενέργεια. - Εναλλακτικές μορφές ενέργειας και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις - Μορφές ενέργειας, μέθοδοι μετατροπής και αποθήκευσης - Ανεμογεννήτρια, αρχές λειτουργίας - Μέτρηση της παραγόμενης τάσης σε συνάρτηση με την ένταση του ανέμου, την απόσταση και την γωνία πρόσπτωσης - Μετατροπή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική - Απόδοση ανεμογεννήτριας, μετρήσεις απόδοσης - Tο σύστημα προσφέρεται με κατάλληλο λογισμικό σε περιβάλλον Windows που καλύπτει τα παραπάνω θέματα και επιπλέον να επιτρέπει την διεξαγωγή όλων των απαραίτητων μετρήσεων στον Η/Υ.

Download: WIND ENERGY | Εκπαιδευτική διάταξη αιολικής ενέργειας Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©