Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Ήπιες μορφές ενέργειας -> Διατάξεις παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο


2010 – JUNIOR BASIC | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η διάταξη αποτελεί ένα μοντέλο παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση από το νερό με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας και της επανασύστασής του σε νερό με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας η οποία αναλώνεται πάνω σε ένα ηλεκτρικό φορτίο.

Download: 2010 – JUNIOR BASIC | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό φυλλάδιο    
1936Ε – ECO H2/O2 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η διάταξη αποτελεί ένα μοντέλο παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση από το νερό με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας και της επανασύστασής του σε νερό με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας η οποία αναλώνεται πάνω σε ένα ηλεκτρικό φορτίο.

Download: 1936Ε – ECO H2/O2 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©