Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Τηλεπικοινωνίες -> Δίκτυα - Οπτικές ίνες


DTR-17 | ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ LAN

• Επικοινωνία από Η/Υ σε Η/Υ - IEEE 802.3 • Δίκτυο Peer to peer (ιδίων δικαιωμάτων) • Δίκτυο Client - server (πελάτη – εξυπηρετητή) • Σχεδιασμός της τοπολογίας αστέρα (star) με τη χρήση 100Base-Tx • Σχεδιασμός της τοπολογίας διαύλου (bus) με τη χρήση 10Base-2 • Σχεδιασμός της τοπολογίας δακτυλίου (ring) με τη χρήση DB9 • Κατασκευή των καλωδίων για τις συνδέσεις του δικτύου • Σχεδιασμός του δικτύου με τη χρήση συνδέσμων RJ45,BNC & DB9 • Προγραμματισμός υποδοχής και επεξεργασία • Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων • Διάφορα πρωτόκολλα LAN • Ρυθμός δεδομένων έως 100Mbps • Μεταβαλλόμενο μέγεθος πακέτου • Μεταβαλλόμενη καθυστέρηση πακέτου • Δημιουργία σφάλματος (χειρός κα αυτόματη) • Γραφική αναπαράσταση πραγματικού χρόνου της εκπομπής και της λήψης • Λογισμικό φιλικό στο χρήστη • Βλάβες μέσω διακοπτών και στα κυκλώματα και στο λογισμικό • Κατανοητό εγχειρίδιο πειραμάτων & αναφορών

Download: DTR-17 | ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ LAN Τεχνικό φυλλάδιο    
OPCOM | Εκπαιδευτικό Σύστημα Οπτικών Ινών

Καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: • Μέτρηση της Διάχυσης • Μέτρηση της Εξασθένησης • Μέτρηση της Διαίρεσης – Απωλειών, Λόγος Διαίρεσης, Απομόνωση • WDM Μέτρηση – Απώλειες, Φιλτράρισμα, Απομόνωση • Μέτρηση Διασποράς (Σκέδασης) • Οπτικές πηγές και Πομποί Αρχές – Εύρος Παλμού, Ρυθμός Δεδομένων, Έξοδος • Ισχύς, Χρόνος Ανόδου/Καθόδου, • Εκπομπή Ψηφιακών Δεδομένων : Ethernet, Μέτρηση BER • Οπτικός Ανιχνευτής (Φωρατής) και Δέκτης Αρχές – Μέτρηση του ρεύματος της φωτοδιόδου • WDM – Πολυπλεξία Διαίρεσης Μήκους Κύματος • Προστασία Δεδομένων μεταξύ 2 μονάδων • Εκπομπή Αναλογικής φωνής

Download: OPCOM | Εκπαιδευτικό Σύστημα Οπτικών Ινών Τεχνικό φυλλάδιο    
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: • Πομπό με γεννήτρια παραγωγής σημάτων και ρύθμιση ήχου και μικρόφωνο • Δέκτη με μεγάφωνο • Καλώδιο οπτικής ίνας • Εξωτερικό μικρόφωνο

Download: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©