Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Εκπαιδευτικά συστήματα ->Πνευματικά - Υδραυλικά -> Πνευματικά - Ηλεκτροπνευματικά


PNEUMATICS | Εκπαιδευτική διάταξη βασικών πνευματικών συστημάτων

Τα θέματα που καλύπτονται με τη βοήθεια του συνοδευτικού λογισμικού είναι : - Γενικές γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του αέρα. - Οι βασικοί νόμοι των αερίων, ο ρυθμός ροής. - Εισαγωγή στα πνευματικά εξαρτήματα : στους κυλίνδρους και τα πιστόνια. - Τύποι βαλβίδων στα πνευματικά συστήματα. - Τα πνευματικά κυκλώματα.

Download: PNEUMATICS | Εκπαιδευτική διάταξη βασικών πνευματικών συστημάτων Τεχνικό φυλλάδιο    
ECONOMATICS AW-GK/P | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την διάταξη μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ασκήσεις : • Παραγωγή γραμμικής κίνησης με την χρήση κυλίνδρων απλής ή διπλής ενέργειας • Χρήση των βαλβίδων 3/2, 5/2 για έλεγχο οδήγησης των κυλίνδρων • Πιστόνια, έλεγχος ταχύτητας • Λογικές συναρτήσεις AND, OR • Ημιαυτόματη ή αυτόματη παλινδρόμηση • Χρονική καθυστέρηση με την χρήση δεξαμενής • Κύκλωμα διοχέτευσης αέρα • Ακολουθιακός έλεγχος κυλίνδρων • Συνδυαστικό σε σειρά σύστημα ακολουθιακού ελέγχου • Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής ενέργειας με πεντάοδο βαλβίδα με μοχλό ενεργοποίησης • Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα Pilot/Pilot που ενεργοποιείται από τρίοδους βαλβίδες. • Κύκλωμα που λειτουργεί με βαλβίδα διαφράγματος • Κύκλωμα με ανταποκρινόμενη παλινδρομική κίνηση εμβόλου • Απλή ακολουθιακή δομή • Ακολουθιακή δομή με επανάληψη • Ακολουθιακή δομή με επανάληψη και έλεγχο • Ακολουθιακή δομή με επανάληψη, έλεγχο και χρονική καθυστέρηση • Ακολουθιακό έλεγχο με υπορουτίνες, με επανάληψη, έλεγχο και χρονική καθυστέρηση

Download: ECONOMATICS AW-GK/P | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τεχνικό φυλλάδιο    
ECONOMATICS AW-EP/99 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την διάταξη μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ασκήσεις : • Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής ενέργειας από πεντάοδο βαλβίδα τύπου Solenoid/Spring • Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής ενέργειας από πεντάοδο βαλβίδα τύπου Solenoid/Solenoid • Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου μονής ενέργειας με τρίοδο ηλεκτροπνευματική βαλβίδα.

Download: ECONOMATICS AW-EP/99 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©