Ελληνικά
English
    Η εταιρεία   Επικοινωνία   Αρχική σελίδα
 Εκπαιδευτικά συστήματα Όργανα Λοιπός εξοπλισμός Νέα προϊόντα - Προσφορές  
 
Όργανα ->Όργανα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων -> Όργανα ελέγχου και πιστοποίησης


MI 2086 | Όργανο ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (61557 EUROTEST)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ως Μεγγώμετρο Μετρά αντίσταση μόνωσης Μετρά συνέχεια των αγωγών προστασίας Μετρά συνέχεια Ως Γειωσόμετρο Μετρά αντίσταση γείωσης (με τη μέθοδο τεσσάρων ακροδεκτών & με τη μέθοδο των τεσσάρων ακροδεκτών + αμπεροτσιμπίδας) Μετρά αντίσταση γείωσης (με τη μέθοδο δύο αμπεροτσιμπίδων) Μετρά ειδική αντίσταση γης (ρ) Μετρά διατάξεις ασφαλείας RCD Μετρά σε ένα βρόχο με σφάλμα : Μετρά τάση επαφής σε αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης Μετρά στο δίκτυο : Μετρά σε ένα βρόχο N-PE : Μετρά τάση και συχνότητα Μετρά ρεύμα True RMS με τη μέθοδο της αμπεροτσιμπίδας Μετρά τάση διάσπασης των βαρίστορ προστασίας από υπέρταση Μετρά Ισχύ (μονοφασική) Μετρά ενέργεια Λειτουργία του οργάνου : Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΗD-384 και το διεθνές πρότυπο IEC / EN 61557

Download: MI 2086 | Όργανο ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (61557 EUROTEST) Τεχνικό φυλλάδιο    
MI 3105ST | Όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μετρά αντίσταση μόνωσης Μετρά συνέχεια Μετρά συνέχεια 7mA Σύνθετη αντίσταση γραμμής (δικτύου) Μετρά τάση και συχνότητα Εναλλαγή φάσης Μετρά διατάξεις ασφαλείας RCD Μετρά τάση επαφής σε αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος Μετρά αντίσταση γείωσης Μετρά αντίσταση γείωσης (με μία αμπεροτσιμπίδα) Μετρά αντίσταση γείωσης (με δύο αμπεροτσιμπίδες) To λογισμικό του οργάνου είναι στα Ελληνικά. Λειτουργία του οργάνου : Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 61557 -2

Download: MI 3105ST | Όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Τεχνικό φυλλάδιο    
 

Didactic Technology 2010 ©